Informatiebrochure

Wil je meer weten over chiro Kemzeke?
Lees dan onze informatiebrochure.

Chiro Hermelinde

Wanneer? Iedere zondag van 14u00 tot 17u00
Waar? Kerkwijk 18
Wie? Ieder meisje vanaf het 1ste leerjaar

Chiro Juventa

Wanneer? Iedere zondag van 14u00 tot 17u00
Waar? Kerkwijk 18
Wie? Iedere jongen vanaf het 1ste leerjaar

Heemverhuur

Wegens de slechte staat van ons heem zijn we genoodzaakt te stoppen met de verhuur van ons heem. Momenteel werken wij aan de bouwplannen van een nieuw heem. Dit heem zal terug gehuurd kunnen worden.

Ons heem kan gehuurd worden onder volgende voorwaarden:

 • door het feit zelf, van het in gebruik nemen van het chirolokaal, verklaart de groepering zich akkoord met de toestand van de gebouwen en de uitrusting, waarin ze zich op dat ogenblik bevinden, zodat bij gebeurlijke ongevallen de eigenaar vrij blijft van elke verantwoordelijkheid.
 • indien door omstandigheden, onafhankelijk van onze wil, het chirolokaal onbeschikbaar of onbruikbaar zou zijn geworden, kan daarvoor geen schadevergoeding worden gevraagd.
 • wij vertrouwen er ook op dat de afdelingskasten met inhoud (verkleedkoffer, spelmateriaal, gezelschapspelen, afdelingsmateriaal …) als onze privé wordt beschouwd. Hier mag dus geen gebruik van gemaakt worden. Bij vaststelling van inbreuk zal ook hier de waarborg achtergehouden worden.
 • de groepering zal ervoor instaan dat het chirolokaal bij vertrek minstens in dezelfde toestand van netheid wordt achtergelaten, als op het ogenblik van in gebruik name.
 • aangerichte schade of vernieling zullen door de groepering worden vergoed, zelfs indien de schade pas na het vertrek van de groepering werd vastgesteld.
 • de vergoeding voor gebruik PER OVERNACHTING bedraagt € 1.25 PER PERSOON.
 • het bedrag voor GAS, VERWARMING, VERZEKERING, BRAND, WATER EN ELEKTRICITEIT bedraagt € 25 per nacht.
 • de groepering dient het chirolokaal te verlaten ten laatste op zondag om 13.45u.
 • wanneer er over het grasplein gereden wordt met de auto of fiets, dan bent u de waarborg direct kwijt.
 • bij deze overeenkomst dient een WAARBORGSOM van € 100 OVERGESCHREVEN te worden op onderstaand rekeningnummer, en dit 7 DAGEN VOOR AANKOMST DATUM.
  Rek. nr.:737-0130224-93 met vermelding van naam van de vereniging en datum verblijf.
 • bij naleving van het contract, zal de waarborg binnen de 7 werkdagen teruggestort
  worden.

Heem

Heem

Speelwei

Speelwei

Lokaal Kadeekes

Kadees

Lokaal Speelclub

Speelclub

Lokaal Kwikken

Kwikken

Lokaal Tippers

Tippers

Lokaal Tiptiens

Tiptiens

Lokaal Aspiranten

Aspi

Keuken

Keuken

Wasplaats

Wasplaats

Toilet

Toilet